เคล็ดลับวิชาในการเล่นตำแหน่ง Power Forward

เคล็ดลับตำแหน่งPower Forward

power forward พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดมีคุณสมบัติหลากหลายกว่าเซ็นเตอร์ เพราะบางครั้งต้องเล่นแทนเซ็นเตอร์ ต้องทำหน้าที่เช่นเซ็นเตอร์ ต้องยิงไกลได้ดีกว่าเซ็นเตอร์ แต่การเล่นวงในก็ต้องไม่แพ้เซ็นเตอร์ ดังนั้น บทบาทจึงมีความสำคัญมาก บทความนี้จึงเป็นการอธิบายหน้าที่และความรับผิดชอบของพาวเวอร์ดฟอร์เวิร์ดโดยย่อๆ และยกตัวอย่างยอดพาวเวอร์ฟอร์ดเวิร์ดในยุคเก่าๆ เช่น คาร์ล มาโลน ซึ่งมีเคล็ดลับ หรือ Tips ที่น่าสนใจดังนี้:-

Tip 1. Power Forward must be an unselfish player. ต้องเป็นผู้เล่นที่ไม่เห็นแก่ตัว
Tip 2. Power Forward will score, but rebounding must be first priority. ต้องสามารถทำคะแนนได้แต่ต้องคิดถึงการแย่งบอลเป็นหน้าที่อันดับแรก
Tip 3. Know when to go to the high post for a dump-in pass or open jump shot.รู้จังหวะที่จะขึ้นไปเป็นโพสท์บน เพื่อรับบอลและส่งลงล่างให้ผู้ที่ตัดเข้าหาห่วง
หรือเซ็นเตอร์ที่โพสท์ขอบอลใกล้ห่วง (การขึ้นบนเพื่อเป็น High ขอบอลแล้วส่งให้เซ็นเตอร์ที่เป็น Low. Hi-Lo
Tip 4. Not the primary low post threat, but must have low post moves.ไม่เพียงแต่ขอบอลในตำแหน่งเซ็นเตอร์เท่านั้น ต้องเล่นโดยการเคลื่อนที่ลักษณะเซ็นเตอร์ได้ด้วย
Tip 5. Learn to play with your back to basket. หันหลังเล่นและทำคะแนนได้ด้วย
Tip 6. Every team must have scoring in this area to be successful.ทุกๆทีมต้องสามารถทำคะแนนบริเวณใกล้ห่วงจึงจะได้รับชัยชนะ หรือ ประสบความสำเร็จ
Tip 7. Learn to seal the low post area on out of bounds plays for easy baskets. เรียนรู้การหันหลังชิดผู้ป้องกันในพื้นที่ใกล้ห่วงเพื่อขอบอลขณะมีการส่งใต้แป้นเข้าสนาม
Tip 8. Power Forward should enjoy tough. Physical play. ต้องสนุกการการเล่นหนักและแรง แต่ไม่นอกกติกา
Tip 9. The further the pow forward’s shooting range the more valuable the are to the team.ยิงระไกลได้มากเพียงใด ย่อมมีค่าต่อทีมมากขึ้น
Tip 10. Good defensive players do not allow offense to get low post position.ผู้ป้องกันที่ดีต้องไม่ปล่อยให้การรุกเข้ามาชิงที่ในตำแหน่งโพสท์ล่าง(สองช่องแย่งบอลใกล้ห่วง
Tip 11. Push the offensive player out of their normal position.
ผลักดันผู้ป้องกันออกไปจากพื้นที่ปกติที่เขาจะเล่น
Tip 12. Most offensive players practice form the block.
ผู้เล่นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดทุกสอนถูกฝึกให้เล่นบริเวณโพสท์ล่างเป็นอันดับแรก
Tip 13. Stop the offensive player from getting to the block by stopping the cut.หยุดการมาขอบอลของผู้เล่นทีมรุกที่บริเวณบล็อค(สองช่องแย่งบอลใกล้ห่วง)โดยการสะกัดการตัดมายังพื้นที่นั้น
Tip 14. Do not let the offensive player dictate post position.
อย่าปล่อยให้ผู้เล่นทีมรุกเข้ามายึดครองและสั่งการในพื้นที่โพสท์ล่าง
Tip 15. You must become physically strong even it not physically big.พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดต้องมีร่างกายที่แข็งแรง แม้ว่าจะไม่หนาใหญ่ก็ตาม
Tip 16. Let your actions speak louder than your words on the
court.
พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดต้องแสดงออกให้โดดเด่นมากกว่าบทบาททั่วไปในสนาม
ดังนั้นท่านที่เล่นในตำแหน่ง Power Forward ควรที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นให้ถ่องแท้และนำไปสู่การฝึกฝนและใช้ความสามารถในสนามแข่งขัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นให้กับตนเองและทีมต่อไป

On Your Face

ufafeversport

ufafeversport

Leave a Replay