กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย

กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย 1

วอลเลย์บอลได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อ ใดไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด เพียงแต่ทราบกันว่าในระยะแรก ๆ เป็นที่นิยมเล่นกันในหมู่ชาวจีนและชาวญวนมาก จนกระทั่งมีการ แข่งขันระหว่างคณะ ชุมชน สโมสร และสมาคมขึ้น บางครั้งติดต่อ แข่งขันกันไปในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการ แข่งขันชิงถ้วยทองคําทางภาคใต้

ปี พ.ศ. 2477 กรมพลศึกษาได้จัดพิมพ์กติกาวอลเลย์บอล ขึ้น โดยอาจารย์นพคุณ พงษ์สุวรรณ เป็นผู้แปล และท่านเป็น ผู้เชี่ยวชาญในกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเล่น ตลอดจนกติกาการแข่งขัน วอลเลย์บอลแก่บรรดาครูพลศึกษาทั่วทั้งประเทศในโอกาสที่ กระทรวงศึกษาได้เปิดอบรมขึ้น

ในปีนี้เองกรมพลศึกษาได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจําปี ขึ้น และบรรจุกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าไว้ในรายการแข่งขันเป็น ครั้งแรก พร้อมทั้งในหลักสูตรของโรงเรียนพลศึกษากลางได้กําหนด วิชาบังคับ ให้นักเรียนหญิงเรียนวิชาวอลเลย์บอลและเนตบอล สมัยนั้นมี น.อ. หลวงศุภชลาศัย ร.น. ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรม พลศึกษา

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2500 ได้มีการจัดตั้ง “สมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย” (Amature Volleyball Association of Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่กีฬา วอลเลย์บอลให้เจริญรุดหน้า และดําเนินการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลในระบบ 6 คน มีหน่วยราชการอื่น ๆ จัดการแข่งขันประจําปี เช่น กรมพลศึกษา กรมการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย เทศบาลนครกรุงเทพฯ สภากีฬาทหาร ตลอดจนการแข่งขันกีฬา เขตแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดแข่งขันทั้งประเภททีมชายและ ทีมหญิงเป็นประจําทุกปี

#วอลเลย์ #วอลเลย์บอล #กีฬา #ฝากขั้นต่ำ100บาท

fever

fever

Leave a Replay