เคล็ดลับการรักษาไก่ชนตาอักเสบด้วย “มะแว้ง”

เคล็ดลับการรักษาไก่ชนตาอักเสบด้วย “มะแว้ง”

ไก่ชนตาอักเสบนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้เลี้ยงไก่ชนเจอค่อนข้างบ่อย อาการไก่ ต้นไก่จะมีอาการตาบวมแดง มีน้ําตาไหลตลอดเวลาและตาไม่ค่อยเปิดกว้าง เช่น ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ค่อนข้างเร็ว ถ้าทิ้งไว้หรือไม่มีการป้องกันรักษาที่ถูกวิธีการ ตายได้เช่นกัน

จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย กับผู้เลี้ยงไก่ชน ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เลี้ยงในหลายๆ พื้นที่ คุณวชิระ แขวงโสภา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศสัตว์เขต 2 จังหวัดระยอง จึงได้นําข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรในการรักษาไก่ตาอักเสบ ซึ่งเป็นวิธี การง่ายๆ ที่สามารถรักษาไก่ตาอักเสบได้เป็นอย่าง ดีต้นทุนตา และใช้สมุนไพรที่หาได้ทั่วไปของพื้น ที่ต่างๆ อย่างมะแว้งหรือที่หลายๆ คนรู้จักใน ชื่อของมะเขือพวงขม มีวิธีการดังต่อไปนี้

วัตถุดิบ
มะแว้ง จํานวน 1 ลูก / 1 ครั้ง

วิธีการทํา
น้ํามะแว้งหรือที่บางคนเรียกว่ามะเขือ พวงขม จํานวน 1 ลูก มาบีบเอาเฉพาะน้ํา มาใช้ ประโยชน์

วิธีการนําไปใช้
นําน้ํามะแว้ง หรือน้ํามะเขือพวงขมที่บีบได้ ไปป้ายตาไก่ ที่มีอาการอักเสบ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ประมาณ 2-3 วันติดต่อกัน อาการตา อักเสบของไก่ก็จะค่อยๆ หายเป็นปกติเมื่อป้าย อย่างต่อเนื่อง

#ไก่ชน #การรักษาไก่ชนตาอักเสบด้วยมะแว้ง #สมัครเว็บคาสิโน

fever

fever

Leave a Replay