ความหมายของมวยไทย

ความหมายของมวยไทย

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนชาติไทยมาเป็นเวลาหลายศตรรษ เป็นการต่อสู้ที่ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแทนอาวุธชนิดอื่น ได้แก่ 2 มือ 2 เท้า 2 เข่า 2 ศอก และศีรษะซึ่งรวมเรียกว่า อาวุธ โดยคิดหากลวิธีในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ผสมกลมกลืนกันจนมีประสิทธิภาพสูงสุดในการต่อสู้ป้องกันตัว และมีการตั้งชื่อท่าทางการต่อสู้ดังกล่าวให้ฟังแล้วไพเราะหรือเข้าใจง่าย โดยเทียบเคียงลักษณะของท่ามวยกับชื่หรือลีลาของตัวละคร เหตุการณ์หรือสัตว์ในวรรณคดี เช่น เอราวัณเสยงา หนุมานถวายแหวน นางมณโฑนั่งแท่น อิเหนาแทงกฤช ฯลฯ

ท่ามวยบางท่าก็เรียกชื่อตามสิ่งที่คุ้นเคยในวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยนั้น ๆ เช่น เถรกวาดลาน คลื่นกระทบฝั่ง หนูไต่ราว มอญยันหลัก ญวนทอดแห เป็นต้น เพราะเมื่อเอ่ยชื่อท่ามวยแล้วจะทำให้นึกถึงท่าทางของการต่อสู้ได้ง่ายขึ้น และประเพณีหลายๆ ด้านได้อย่างผสมกลมกลืน เช่น ความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณ คาถาอาคม ดนตรี วรรณกรรม คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น

ดังนั้น การให้คำจำกัดความคำว่า มวยไทย จึงมีความหลากหลายแตกต่างกันไป
คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530ให้คำจำกัดความ คำว่า “มวย” หมายถึง การชกด้วยหมัด มวยไทยเป็นกีฬามวยบนเวทีซึ่งผู้ชกสามารถใช้เท้า ศอก เข่าได้

#มวยไทย #ความหมายของมวยไทย #ฝากเงินขั้นต่ำ50บาท

fever

fever

Leave a Replay