ประวัติมวยไทยสมัครเล่น

ประวัติมวยไทยสมัครเล่น

จากการที่มวยไทยอาชีพมีการแข่งขันกันในเวทีต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น เวทีมวยราชดำเนิน เวทีมวยลุมพินี เวทีมวยสำโรง เวทีมวยสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี ฯลฯ มีการแข่งขันกันเกือบทุกวัน ทำให้มีนักมวยที่ยึดอาชีพนี้มากขึ้น แต่การแข่งขันตามเวทีเหล่านั้นเป็นมวยไทยอาชีพ

การชกที่เป็นศิลปะมวยไทยจริง ๆ มีให้เห็นกันน้อยมาก ส่วนใหญ่จะใช้เข่า หรือใช้เตะ เป็นอาวุธหลักและมีการใช้กำลังเข้ากอดปล้ำกัน ทำให้การต่อสู้ปราศจากศิลปะจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อ “ชนะ” เท่านั้น มิได้คำนึงถึงสิ่งอื่นใดเพราะ”ธุรกิจ” เข้ามาครอบงำถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป ศิลปะมวยไทยอันเป็นศิลปะประจำชาติไทยอาจสูญหายได้จึงมีบุคคลที่คลุกคลีใน วงการมวยไทยไม่ต้องการจะให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะประจำชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป บุคคลกลุ่มนี้ประกอบด้วย

นายบุญยืน สุวรรณธาดา ร.ต.อ.สำเริง ศรีมาดี (จำเริญ ทรงกิตรัตน์) และนายประวัติ ดีสนิท(ประวัติ กิ่งเพชร) เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.อ. พิชัย กุลวณิชย์ ในระหว่างการสนทนา พล.ตอ. พิชัย กุลวณิชย์ได้ปรารภว่ามวยไทยสมัยปัจจุบันขาดศิลปะที่แท้จริงไปมากควรจะมีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยที่มีอยู่ให้ครบทั้งหมัด เท้า เข่า ศอก

เมื่อมีการอบรมสั่งสอนมวยไทยควรเน้นให้ครบ ไม่ควรเน้นอาวุธอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการขาดศิลปะมวยไทยที่แท้จริงหลังจากได้รับฟังคำปรารภของ พล.ต.อ. พิชัย กุลวณิชย์ในครั้งนั้น

จึงมีบรรดานักมวยสมัยเก่าและผู้เกี่ยวข้องในวงการมวยได้ร่วมปรึกษาหารือกัน เช่น ประเสริฐ ตีสนิท (ประเสริฐ ส.ส.)มานะ สีดอกบวบ (โผน กิ่งเพชร) สำเริง ศรีมาดี (จำเริญ ทรงกิตรัตน์) บุญมี แม่นฉมัง สดใส นฤภัย สรเตช ทรงกิตรัตน์ สนี โดนาค วิทยา ราชวัตร์ ประกอบ เจริญลาภ และวิทย์ จิตโสภาการ

ประชุมปรึกษาหารือได้กระทำกันที่บ้านของนายบุญยืนสุวรรณธาดา อดีตหัวหน้าค่ายมวยทรงกิตรัตน์ ผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือมีความคิดเห็นตรงกันว่า ศิลปะมวยไทยในปัจจุบันเสื่อมลงไปมาก สมควรอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่ตลอดไปและควรเผยแพรให้ทุกชาติทุกประทศได้รู้จักและเข้าใจศิลปะมวยไทยดียิ่งขึ้น

ในที่ประชุมจึงมีมติให้จัดตั้งสมาคมขึ้น และมอบหมายให้นายประวัติดีสนิท นายบุญยืน สุวรรณธาตา และนายประเสริฐ ดีสนิท เป็นผู้เริ่มการขออนุญาตตั้งสมาคมและได้รับอนุญาตจากสำนักงานวัฒนธรรมชาติ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2527 มีชื่อว่า “สมาคมมวยไทยสมัครเล่น” ( Ameteur Muay Thai Association ) อักษรย่อ A.M.A. โดยมีเครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปนักมวยไทยด้านข้างสวมมงคลที่ศีรษะ อยู่ในท่าคุกเข่าไหวัดรู ล้อมรอบวงกลมสีธงชาติไทยมีคำว่า “สมาคมมวยไทยสมัครเล่น”

#มวยไทย #สมาคมมวยไทยสมัครเล่น #สล็อตออนไลน์

fever

fever

Leave a Replay