มารยาทในการชกมวยไทย

มารยาทในการชกมวยไทย

1. เคารพในกฎกติกาการชกมวยไทยโดยเคร่งครัด
2. เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำและคำตักเตือนของผู้ตัดสินอย่างเคร่งครัด
3. ไม่แสตงกิริยาอาการอันไม่สุภาพต่อคู่แข่งขัน หรือผู้ชม เช่น ถ่มน้ำลาย หรือตะโกนด่าผู้ชม
4. ไม่แสดงปฏิกิริยาคัดค้านไม่พอใจในการตัดสินของผู้ตัดสินทุกกรณี เช่น ไม่ยอมลงจากเวที ทำร้าร่างกายผู้ตัดสินด่าว่าผู้ตัดสิน
5. ไม่พยายามช้ำเติมคู่แข่งขันที่ต้อยกว่า ทั้งที่มีโอกาสกระทำได้โดยไม่ผิดกติกา
6. มีน้ำใจนักกีฬา เมื่อเห็นว่าคู่ต่อสู้ไม่มีทางสู้แล้วก็พยายามไม่ทำให้คู่ต่อสู้บอบช้ำอีกต่อไป
7.ให้เกียรติ และเคารพนักมวยรุ่นพี่ก่อนและหลังการต่อสู้ทุกครั้ง
8. ตามประเพณีนิยม ก่อนการแข่งขันนักมวยต้องทำการไหว้ครู และต้องมีการร่ายรำตามศิลปะมวยไทย

คุณประโยชน์ของมวยไทย
การฝึกมวยไทยย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้ฝึกเองและส่วนรวมประเทศชาติ ดังนี้
1. สามารถนำไปใช้ป้องกันตนเองในชีวิตประจำวันได้
2. ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมีความกล้าหาญ และ มีระเบียบวินัย
3. มีอำนาจบังคับจิตใจดี มีความสุขุมเยือกเย็น มีความมานะอดทน
4. ทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพที่ดี มีความสง่างาม สมส่วนแข็งแรง ว่องไวและมีภูมิต้านทานโรคสูง
5. ช่วยดำรงไว้ซึ่งศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของไทย ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีลีลาสวยสดงดงามยากที่จะหาศิลปะการต่อสู้ของชาติอื่นใดมาเทียบได้

#มวยไทย #มารยาทในการชกมวยไทย #gclub

fever

fever

Leave a Replay