มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep6

มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep6

การเขียนเรื่องกีฬามวยไทยกําเนิดขึ้นในสมัยใดนั้นเป็นเรื่องสุดวิสัยของการเขียน รายละเอียดของการก่อตั้งกีฬามวยเมืองไทยเป็นเพียงตั้งแต่ยุคสมัยสวนกุหลาบ สมัยพระยา “แม็คนนท์เสนมาจนถึงสมัยเวทีราชดําเนินก็ตกอยู่ในภาวะอันเดียวอย่างที่เราและท่านจะเล่าสู่กันฟังได้เพียงจากความทรงจําบางระยะบางตอนเท่านั้น

เพราะว่าความทรงจําของคนเรานั้นมักสั้น เรื่องที่ข้าพเจ้าจะนํามาเล่าสู่กันฟังนี้ก็เสี่ยงต่อการผิดพลาดได้มากทีเดียว ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็พยายามอย่างที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะพยายามทําได้ที่เรียกว่าสนามครั้งนั้นเป็นสนามจริง นายสนามเอาเชือกมากั้นพอเป็นบริเวณเข้า แล้วนักมวยก็คาดเชือกชกกันบนพื้นดิน ใช้จอกหรือกะลาลอยน้ําเป็นมาตรากําหนดเวลาจบครั้งหนึ่ง เรียกว่ายกหนึ่ง การต่อสู้ตามความรู้สึกในขณะนั้นก็เรียกว่าตื่นเต้นดี

แต่ถ้าหากให้ชกกันเดี๋ยวนี้ก็คงถูกคนดูโร่หรือให้กรรมการไล่ลงหรือออกจากเวทีแน่ เพราะกว่าจะชกกันแต่ละครั้งนั้นนานจน เมื่อยตา แต่ก็น่าเห็นใจเนื่องจากหมัดที่ใช้ชกคาดด้วยเชือกแทน สวมนวม

อย่างไรก็ดีกีฬามวยเริ่มเข้าสู่ระเบียบอย่างจริงจังก็เมื่อ สร้างเวทีขึ้นกลางสนามฟุตบอลสวนกุหลาบ พื้นใช้ไม้กระยาเลย เสื่อลําแพน หรือเสื่อกระจูดปูทับข้างบน มีการนับยกโดยการจับเวลาเป็นนาที มีกรรมการคอยห้าม ครั้งแรกเคยใช้กรรมการ 2 คน

คนหนึ่งคอยกันฝ่ายแดง อีกฝ่ายคอยกันฝ่ายน้ําเงิน คนหนึ่งคือพระยานนท์เสน อีกคนหนึ่งคือพระยานเรนทราชาที่เป็นกรรมการตัดสินที่นิยมยกย่องแพร่หลายอยู่ในระหว่างนักมวยและคณะหัวหน้านักมวยทั่วไป

#มวยไทย #มวยไทยในแต่ละยุคสมัย #ฝากขั้นต่ำ50บาท

fever

fever

Leave a Replay