กลมวยแก้หมัด Ep.1

กลมวยแก้หมัด Ep.1

กลสลับฟันปลา
กลมวยไม้นี้เป็นไม้ครูเบื้องตันของการออกวงนอกเพื่อจะได้ใช้อาวุธเข้าไม้อื่นต่อไป
การฝึก
1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าชกด้วยหมัดตรงซ้ายไปที่ใบหน้าฝ่ายรับ การ์ดขวาตั้งให้มั่น
2. ฝ่ายรับก้าวเท้าขวาทแยงเฉียงสืบเข้าไปข้างหน้าทางวงนอก ทิ้งน้ำหนักบนเท้าขวา ใช้แขนซ้ายปัดหมัดเบนให้พ้นใบหน้า มือขวาลั่นหมัดสู่เบ้าตาของฝ่ายรุก
หมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกชกด้วยขวาก็ปฏิบัติตรงข้ามให้ฝึกสลับทั้งซ้ายและขวาให้ชำนาญและรวดเร็วจนเป็นสัญชาตญาณ เพราะเป็นหลักเบื้องต้นของการเอาท่าเดินเท้าม้าย่องมาเข้ากับไม้มวยไทยเพื่อจะได้สู่ไม้สูงต่อไป

กลปักษาแหวกรัง
กลมวยไม้นี้เป็นไม้ครูของการเข้าสู่วงใน เพื่อใช้ลูกไม้ต่าง ๆ ต่อไป
การฝึก
1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าชกด้วยหมัดตรงขวาสู่ใบหน้า มือซ้ายตั้งการ์ดมั่น พร้อมที่จะลั่นหมัดไปทุกเมื่อ
2. ฝ่ายรับก้าวเท้าขวาทแยงเฉียงด้านขวาสืบเท้าเข้าหาทางวงใน ทิ้งน้ำหนักตัวบนเท้าขวา ใช้แขนซ้ายปัดหมัดให้พ้นใบหน้าหมัดขวาชกสวนสู่ใบหน้าฝ่ายรุกทันที
หมายเหตุ ถ้าฝ่ายรกชกด้วยหมัดชายฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม

กลชวาซัดหอก
กลมวยไม้นี้ใช้เป็นหลักสำหรับหลบหมัดตรงออกทางวงนอก แล้วโต้ตอบด้วยศอก
การฝึก
1. ฝ่ายรุกเดินมวยชกด้วยหมัดซ้ายตรงไปบริเวณหน้าของฝ่ายรับ
2. ฝ่ายรับก้าวขวาเฉียงออกวงนอก ทิ้งน้ำหนักตัวลงบน เท้าขวา โดยกลับเข้าหาฝ่ายรุก แขนซ้ายยกขึ้นปัดหมัดฝ่ายรุกให้เบนออกพ้นตัว แขนขวางอเป็นศอกกระแทกเข้าชายโครงฝ่ายรุก
หมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกชกด้วยหมัดตรงขวา ฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกัน

#มวยไทย #กลมวยแก้หมัด #ฝากขั้นต่ำ100บาท

fever

fever

Leave a Replay