กลมวยแก้หมัด Ep.2

กลมวยแก้หมัด Ep.2

กลอิเหนาแทงกริช
ไม้นี้เป็นหลักใช้รับหมัดชกตรง ด้วยการใช้ศอกเข้าคลุกวงใน
การฝึก
1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าชกด้วยหมัดซ้ายบริเวณหน้าฝ่ายรับ
2. ฝ่ายรับก้าวเท้าซ้ายทแยงเข้าวงในทิ้งน้ำหนักลงบนเท้าซ้าย ยกแขนขวาขึ้นปัดหมัดให้พ้นตัว มือซ้ายงอศอกขนานกับพื้น เพื่อส่งหมัดกระแทกชายโครงฝ่ายรุก
หมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกชกด้วยหมัดขวาฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม

กลยอเขาพระสุเมรุ
ไม้นี้ใช้รับหมัดตรงในลักษณะก้มตัวเข้าวงในให้หมัดผ่านหัวไป แล้วต่อยปลายคางด้วยหมัด
การฝึก
1. ฝ่ายรุกเดินมวยชกหมัดตรงซ้ายเข้าบริเวณหน้าฝ่ายรับ
2. ฝ่ายรับรีบก้มหัวลงให้หมัดเฉียดผ่านหัวไปพร้อมกับสืบเท้าขวาไปข้างหน้าเล็กน้อยให้ได้จังหวะหมัดตรงซ้าย แล้วลั่นหมัดซ้ายเข้าสู่ปลายคางฝายรุกทันที
หมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกต่อยหมัดขวาฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม

กลตาเถรค้ำผัก
ไม้นี้ใช้ป้องหมัดโดยใช้แขนเปิดขึ้นปัดหมัดที่ชกมา
การฝึก
1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าชกด้วยหมัดตรงซ้ายบริเวณใบหน้า
2. ฝ่ายรับ รีบสลับเท้าซ้ายสืบไปข้างหน้าเข้าไปในวงในของฝ้ายรุก ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าซ้าย พร้อมกับใช้แขนขวาที่งอยกขึ้นบังตรงหน้าปัดกระแทกขึ้น ให้หมัดฝ่ายรุกพันหัวไป มือซ้ายกระแทกหมัดเข้าสู่ปลายคางของฝ่ายรุก
หมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกต่อยหมัดขวาฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม

#มวยไทย #กลมวยแก้หมัด #ฝากเงินขั้นต่ำ200บาท

fever

fever

Leave a Replay