การส่งลูก การตบ การสกัดกั้น (วอลเลย์บอล)

การส่งลูก การตบ การสกัดกั้น (วอลเลย์บอล)

การส่งลูกผ่าน (Passing the Ball) คือการส่งลูกบอล จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งในทีมเดียวกัน เพื่อให้คนนั้นได้เล่น ลูกมือบน อันเป็นประโยชน์ต่อการตบลูก

วิธีปฏิบัติ
วิธีการปฏิบัติคล้ายกับการเล่นลูกมือบน ผิด กันตรงที่การส่ง คือการส่งลูกผ่านนั้นต้องให้มือทั้งสองแตะลูกใน ระดับอก หน้าไม่เงยมาก แตะลูกบอลให้ไปในทิศทางข้างหน้า ประมาณ 45 องศา โดยแตะบริเวณส่วนหลังของลูก

การเอาลูกกลับคืนจากตาข่าย
การเอาลูกกลับคืนจากตาข่าย (Recovery) เมื่อลูกบอลกระทบถูกตาข่ายให้คนที่อยู่ใกล้ตาข่ายและใกล้ลูกมากที่สุดพุ่งตัวและมือเข้าหาตามทิศทางของลูกบอล โดยกะให้มืออยู่ต่ํากว่าลูก บอล เข่างอ (หากลูกบอลกระทบตาข่ายต่ํามากอาจจะต้องคุกเข่า ด้วย) ลักษณะของลําตัวขนานกับตาข่ายเมื่อลูกบอลหยุดออกจาก ตาข่าย ก็ใช้มือทั้งสองที่ติดกัน (หรือมือเดียวก็ได้) งัดส่วนใต้ของ ลูกบอลลอยขึ้นเพื่อให้เพื่อนในทีมของตนเล่นลูกต่อไปได้

การตบและการสกัดกั้น การตบ (Spike) เป็นวิธีการรุกที่รุนแรง กระทําโดยผู้เล่นกระโดดขึ้นบริเวณใกล้ตาข่ายแล้วตีลูกบอลด้วยมือหรือแขน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ลูกบอลตกลงในเขตสนามของฝ่ายตรงข้าม

การสกัดกั้น (Block) เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้ลูกบอล ข้ามตาข่ายมาตกในแดนของตน โดยการยกมือขึ้นเหนือตาข่าย สกัดกั้นทิศทางที่ลูกบอลจะผ่านมา การตบและการสกัดกั้น จึงจําเป็นต้องฝึกกระโดด ให้สูง สามารถยกมือเหนือตาข่ายได้มากๆ เพื่อสะดวกในการตบ หรือสกัดกั้น การกระโดดต้องกระทําใกล้ ๆ ตาข่าย โดยไม่ให้ถูกตาข่าย จึงจําเป็นต้องฝึกกระโดดในแนวดิ่งให้ชํานาญ นอกจากนั้นภายหลังจากการตบหรือสกัดกั้นแล้ว ต้องลงสู่พื้นในลักษณะที่มีการทรงตัวที่ดีและควรให้เท้าทั้งสองลงสู่พื้นพร้อม ๆ

#วอลเลย์บอล #การส่งลูกการตบการสกัดกั้น #ทางเข้าจีคลับ

fever

fever

Leave a Replay