สนามและอุปกรณ์ (1)

สนามและอุปกรณ์ (1)

สนาม
ขนาดของสนาม
ขนาดของสนามแข่งขัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 18 x 9 เมตร ล้อมรอบด้วยบริเวณรอบสนามกว้างอย่างน้อย 3 เมตร และไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ ความสูงจากพื้นสนามขึ้นไปไม่ น้อยกว่า 7 เมตร

การแข่งขันระหว่างชาติ เขตรอบสนามต้องไม่น้อยกว่า 5 เมตร วัดจากเส้นข้าง ข้างละ 8 เมตร วัดจากเส้นหลัง และ ความสูงจากพื้นสนามขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12.5 เมตร

พื้นสนาม
พื้นสนามเรียบและเป็นพื้นราบ พื้นสนามต้องไม่ทําด้วยสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่นและไม่อนุญาตให้ใช้พื้นสนามที่ ขรุขระ เปียก หรือลื่น เช่น ซีเมนต์ ทราย หญ้า ฯลฯ

สนามแข่งขันในร่มต้องมีพื้นเป็นสีเขียว เป็นสีอ่อนและ สีสว่าง

สนามกลางแจ้งอนุญาตให้มีความลาดเอียงได้ 1 มิลลิเมตร ต่อ 1 เมตรและห้ามใช้สนามที่ทําด้วยโลหะหรือของแข็งอื่น

ในการแข่งขันระหว่างชาติอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะพื้น สนามเป็นพื้นไม้หรือสังเคราะห์อื่น ๆ สําหรับพื้นลักษณะอื่น ๆ ต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) เส้นสนามต้องมีสีที่แตกต่างจากพื้นสนามการแข่งขันและบริเวณเขต รอบสนาม

เส้นสนาม
เส้นทุกเส้นกว้าง 5 เซนติเมตร มีสีอ่อนและแตกต่างจาก พื้นสนาม เส้นข้างสองเส้นและเส้นหลังสองเส้นเป็นเส้นกําหนด เขตสนามแข่งขันนี้รวมอยู่ในสนามแข่งขันขนาด 18x 9 เมตรด้วยเส้นแบ่งแดน แบ่งสนามแข่งขันออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน

เส้นนี้อยู่ใต้ตาข่ายโดยลากจากเส้นข้างด้านหนึ่งไปสู่เส้นข้างอีกด้านหนึ่ง

เขตรุก ลากเส้นขนานกับจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน ไปบรรจบกับเส้นข้างทั้งสองเส้น (ความกว้างของเส้นรวมอยู่ในเขต รุกด้วย) เส้นเขตรุกและเขตรุกของทั้งสองฝ่ายนี้สมมติว่ามีความยาวออกไปโดยไม่มีกําหนด

เขตเสิร์ฟจากเส้นยาว 15 เซนติเมตร สองเส้นจากปลาย สุดของสนาม โดยเขียนให้ห่างจากเส้นหลัง 20 เซนติเมตร

#วอลเลย์บอล #สนามและอุปกรณ์ #ฝากเงินขั้นต่ำ300บาท

fever

fever

Leave a Replay