กลมวยแก้ศอก

กลมวยแก้ศอก

กลพระรามน้าวศร
กลมวยไม้นี้ใช้รับศอกที่ขว้างมาจากทิศบน โดยงอขาต่ำลงงอแขนใช้ท่อนแขนยันศอกไว้ แล้วชกสวนด้วยหมัด
การฝึก
1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าประชิดตัว ยกศอกคู่ขึ้นกระแทกลงหมายแสกหน้าหรือกระหม่อมฝ้ายรับ
2. ฝ่ายรับงอขาก้มหัวลงเล็กน้อยเพื่อชะลอแรงกระแทกยกแขนขวาขึ้นปิดหน้าปะทะใต้ศอกที่กระแทกลงมาพร้อมกับชกสวนออกไปด้วยหมัดตรงซ้าย
หมายเหตุ ถ้าฝ้ายรุกใช้แขนซ้ายรุก ฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม

กลพระรามหักศร
ไม้นี้ใช้รับศอกเหวี่ยงในระยะประชิดตัว แล้วบิดแขนให้หักหรือเคล็ดไป
การฝึก
1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าศอกเหวี่ยงตัวยขวา การ์ดซ้ายตั้งมั่น
2. ฝายรับสืบเท้าขวาเฉียงเข้าประชิดตัว มือซ้ายตะปบจับศอก มือขวาตะปบที่ข้อมือพร้อมกัน จังหวะนี้ป้องกันให้พ้นจากการถูกศอก แล้วใช้มือขวากดลงมือซ้ายที่จับศอกกระแทกขึ้น เพื่อปิดช่วงไหล่ของคู่ต่อสู้ให้เคล็ดหรือหัก
หมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกศอกด้วยซ้าย ฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม

กลพระรามฟาดศร
ไม้นี้ใช้แก้ศอกเสยขึ้นโดยใช้สันมือสับเข้าที่ข้อพับ
การฝึก
1. ฝายรุกเดินมวยเข้าชิดตัว งอศอกขวาเสยขึ้นหมายปลายคาง การ์ดซ้ายตั้งให้มั่น
2. ฝ่ายรับสืบเท้าก้าวออกหน้าพอให้ระยะพ้นฝ่ามือแล้วสับฝ่ามือลงไปที่ข้อพับฝ้ายรุก
หมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกศอกด้วยซ้ายฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม

กลพระรามยันศร
ไม้นี้ใช้ศอกเหวี่ยง โดยใช้มือไปยันไว้ที่ไหล่ เมื่อแรงศอกสลายแล้ว จะใช้ศอกกระแทกตอบหรือจับเหวี่ยงและกระแทกขึ้นด้วยเข่าตามปรารถนา
การฝึก
1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าศอกด้วยศอกขวา
2. ฝ่ายรับก้าวเท้าขวาเข้าประชิดตัวทางขวา สอดมือขวาเข้ายันที่ไหล่เพื่อให้แรงศอกชะงัก แล้วอัดด้วยศอกซ้ายเข้าที่หน้าหรือจะกระแทกเข่าขวาขึ้นที่ชายโครงก็แล้วแต่จังหวะ
หมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกศอกด้วยซ้ายฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม

#มวยไทย #กลมวยแก้ศอก #เติมเงินขั้นต่ำ 50 บาท

fever

fever

Leave a Replay