อาวุธที่ใช้ในมวยไทย Ep.2

อาวุธที่ใช้ในมวยไทย Ep.2

หลังจากทำความรู้จัก หมัดตรงล้มตัว และ หมัดตรงเหวี่ยงไหล่ ไปแล้ว เรามาทำความรู้จักหมัดแบบอื่นกันต่อเลยดีกว่า

หมัดช่วงสั่นหรือฮุด
หมัดช่วงสั้นนี้ลักษณะแรงชกหมุนแบบกังหันโดยมีเท้าเป็นแกนกลาง อาศัยการเหวี่ยงไหล่เป็นกำลัง ลักษณะของหมัดที่ชกคือ ชกเมื่อข้อศอกงอเต็มที่หมัดช่วงสั้นมี 2 ชนิดคือ

1. หงายหมัดชก แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
1.1 หงายหมัดชกลำตัว ก้าวเข้าหากระสอบในท่าธรรมดา แล้วยกแขนซ้ายส่วนที่ต่ำกว่าศอกขึ้น ให้ข้อศอกเป็นมุมฉาก (ให้หัวแม่มืออยู่บน) ข้อศอกให้กดอยู่ชิดตัว ยกหมัดที่กำหงายไว้นั้นขึ้นจนเกือบเป็นส้นขนานกับเพดาน (ฝ้ามือควรอยู่ในสภาพเฉียงเป็นมุมฉากราว 45 องศา ระหว่างเพดานกับพื้นห้อง)

ยกมือขวาขึ้นอยู่ในท่าจดธรรมดา เท้าทั้งสองอยู่ที่เดิม แล้วเหวี่ยงตัวไปทางขวาอย่างรวดเร็ว ลักษณะเช่นนี้สะโพกด้านซ้ายจะเบี่ยงไปเป็นรูปวงกลม เป็นการช่วยส่งหมัดชายให้พุ่งเข้าใส่กระสอบตรงหน้าอย่างรุนแรงตรงที่สูงประมาณลิ้นปี่ของคู่ต่อสู้ เมื่อฝึกหมัดซ้ายจนชำนาญแล้วก็ฝึกหมัดขวาต่อไป

1.2 หงายหมัดชกปลายคาง
การฝึก
ให้ยืนจดตรงหนกระสอบ ยกมือขึ้นจดอยู่ในท่าคุมธรรมดา หุบแขนซ้ายเข้ามาติดตัว ตอนหน้างอแขนขึ้นมา จนกระทั่งหัวแม่มือห่างจากหัวไหล่ซ้ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ให้สังเกตดูให้ดีว่า ข้อศอกซ้ายของท่านอยู่ “ใน” เข้ามาจริง ๆ และอยู่เหนือกระดูกขี่โครงซี่สุดท้ายของท่าน เท้าทั้งคู่อยู่ที่เดิมไม่เขยื้อน แล้วทำการเหวี่ยงไหล่กับกระตุ้นสะโพกพุ่งออกไปโดยเร็ว โดยปลายสันหมัดกระแทกกระสอบในระดับปลายลูกคาง

หมัดช่วงสั้นคว่ำหมัด จะมีแบบเดียวคือ ชกบริเวณศีรษะและปลายคาง การฝึกให้ยืนในท่าปลายเท้าเสมอกัน กางข้อศอกทั้งสองข้าง แล้วยกให้สูงเสมอระดับไหล่ ให้งอแขนเอามือซึ่งกำหลวม ๆ ไว้ตรงหน้าเสมออก คว่ำหมัดกดชิดตัวให้สันหัวแม่มือกดประทับหน้าอก

กำปั้นทั้งสองเกือบจรดกัน เมื่อยืนในลักษณะเช่นนี้แล้ว ลองชอมทำท่าเหวี่ยงไหล่อย่างง่าย ๆ ก่อนคือ เมื่อเหวี่ยงข้อศอกข้างหนึ่งไปข้างหน้า ขณะเดียวกันก็เหวี่ยงศอกอีกข้างหนึ่งไปข้างหลัง พยายามออกแรงเหวี่ยงศอกให้แรง พร้อมกับให้สันหัวแม่มือแตะอยู่ที่หน้าอก

การฝึกแต่ละครั้งพยายามให้ตรงเป้าหมายระดับปลายคางและขณะที่เหวี่ยงศอกให้กำหมัดแน่นไว้ส่วนสันหัวแม่มือก็แตะอยู่ที่หน้าอก เมื่อปฏิบัติรู้ถึงวิธีเหวี่ยงไหล่ส่งกำลังแล้ว ต่อไปก็ฝึกซ้อมชกให้เป็นรูปหมัดช่วงสั้น คว่ำหมัดโดยสมบูรณ์ โดยเหวี่ยงไหล่เหมือนเดิม เมื่อเหวี่ยงจนรู้สึกกล้ามเนื้อตื่นตัวแล้ว ก็ปล่อยหมัดซ้ายที่อยู่หน้าอกออกไปให้สันหมัดนิ้วนางกระทบที่หมาย โดยลักษณะของหมัดคว่ำพยายามฝึกซ้อมให้คล่องทั้งสองหมัด

ข้อสังเกต หมัดที่ชกออกไปในลักษณะนี้
หากกางแขนออกไปก็จะเป็นหมัดเหวี่ยง เหมือนกับที่กล่าวไว้แล้ว ความแตกต่างของทั้งสองหมัดก็คือ หมัดชกสั้นใช้ชกในระยะใกล้ ส่วนหมัดเหวี่ยงใช้ในระยะไกล

#มวยไทย #อาวุธที่ใช้ในมวยไทย #เติมเงินขั้นต่ำ100บาท

fever

fever

Leave a Replay