สถิติประเทศที่ได้รับเหรียญรางวัลซีเกมส์มากที่สุด

ซีเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศ ที่อยู่ภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้ ได้เริ่มจัดการแข่งขันภายในภูมิภาคขึ้น โดยมี 6 ประเทศ เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ ไทย  มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม  พม่า  ภายใต้ชื่อการแข่งขัน กีฬาแหลมทอง จัดขึ้นครั้งแรก  ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2502 ต่อมาเมื่อปี 2504 ได้จัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 2 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า และประเทศกัมพูชาได้เข้าแข่งขันครั้งแรก ในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 2 นี้

https://ufafeversport.com/

         จนกระทั่ง พ.ศ.2520 การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ได้เปลี่ยนเป็นชื่อการแข่งขันเป็น “ ซีเกมส์ ” จนถึงปัจจุบัน โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันอีก 3 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน ต่อมาเมื่อปี 2546 ติเมอร์-เลสเต ได้เข้าร่วมการการแข่งขันครั้งแรก ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 1                                 ณ กรุงกัมลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

         ปัจจุบันกีฬาซีเกมส์ได้จัดแข่งขัน 2 ปีครั้ง นับตั้งแต่กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2502 จนถึง ปัจจุบัน เป็นเวลา 60 ปี มีการแข่งขันกีฬามากกว่า 38 ชนิดกีฬา โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11 ประเทศ  เราจะมาดูกันว่าตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน แต่ละประเทศได้รับเหรียญรางวัลเท่าใด

อันดับ 1 ประเทศไทย

ประเทศไทยคว้าเหรียญในกีฬาซีเกมส์ เป็นจำนวน 5,810 เหรียญ รายละเอียดดังนี้.-

            เหรียญทอง  2,162  เหรียญ

            เหรียญเงิน   1,827  เหรียญ

            เหรียญทองแดง 1,821 เหรียญ

อันดับ 2 ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย คว้าเหรียญในกีฬาซีเกมส์ เป็นจำนวน 5,041 เหรียญ รายละเอียดดังนี้.-

            เหรียญทอง  1,752  เหรียญ

            เหรียญเงิน  1,620  เหรียญ

            เหรียญทองแดง  1,669  เหรียญ

อันดับ 3 มาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย คว้าเหรียญในกีฬาซีเกมส์ เป็นจำนวน 4,077  เหรียญ รายละเอียดดังนี้.-

            เหรียญทอง  1,248  เหรียญ

            เหรียญเงิน  1,215  เหรียญ

            เหรียญทองแดง  1,614  เหรียญ

อันดับ 4 ฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ คว้าเหรียญในกีฬาซีเกมส์ เป็นจำนวน 3,351  เหรียญ รายละเอียดดังนี้.-

            เหรียญทอง  918  เหรียญ

            เหรียญเงิน 1,076  เหรียญ

            เหรียญทองแดง  1,357  เหรียญ

อันดับ 5 สิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ คว้าเหรียญในกีฬาซีเกมส์ เป็นจำนวน 3,144  เหรียญ รายละเอียดดังนี้.-

            เหรียญทอง 894  เหรียญ

            เหรียญเงิน  956  เหรียญ

            เหรียญทองแดง  1,294  เหรียญ

อันดับ 6 เวียดนาม

ประเทศเวียดนาม คว้าเหรียญในกีฬาซีเกมส์ เป็นจำนวน 2,498  เหรียญ รายละเอียดดังนี้.-

            เหรียญทอง 830  เหรียญ

            เหรียญเงิน 782  เหรียญ

            เหรียญทองแดง  886  เหรียญ

อันดับ 7  พม่า

ประเทศพม่า คว้าเหรียญในกีฬาซีเกมส์ เป็นจำนวน 2,224  เหรียญ รายละเอียดดังนี้.-

            เหรียญทอง 560  เหรียญ

            เหรียญเงิน 723  เหรียญ

            เหรียญทองแดง  941  เหรียญ

อันดับ  8  ลาว

ประเทศลาว คว้าเหรียญในกีฬาซีเกมส์ เป็นจำนวน 447  เหรียญ รายละเอียดดังนี้.-

            เหรียญทอง 68  เหรียญ

            เหรียญเงิน  88  เหรียญ

            เหรียญทองแดง  291  เหรียญ

อันดับ  9 กัมพูชา

ประเทศกัมพูชาคว้าเหรียญในกีฬาซีเกมส์ เป็นจำนวน 396  เหรียญ รายละเอียดดังนี้.-

            เหรียญทอง 65  เหรียญ

            เหรียญเงิน 109  เหรียญ

            เหรียญทองแดง  222  เหรียญ

อันดับ 10  บรูไน

ประเทศบรูไน คว้าเหรียญในกีฬาซีเกมส์ เป็นจำนวน 219  เหรียญ รายละเอียดดังนี้.-

            เหรียญทอง 12  เหรียญ

            เหรียญเงิน 50  เหรียญ

            เหรียญทองแดง  157  เหรียญ

อันดับ 11 ติมอร์ – เลสเต

ประเทศติมอร์ – เลสเต คว้าเหรียญในกีฬาซีเกมส์ เป็นจำนวน 29  เหรียญ รายละเอียดดังนี้.-

            เหรียญทอง 3  เหรียญ

            เหรียญเงิน  5  เหรียญ

            เหรียญทองแดง  21  เหรียญ

#ข่าวกีฬา #ข่าวฟุตบอลไทย

fever

fever

Leave a Replay