โปรแกรมการแข่งขัน ศึกเพชรยินดี ประจำวันที่ 15 เมษายน 2562

โปรแกรมการแข่งขัน
ศึกเพชรยินดี
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562
เวทีมวยราชดำเนิน เวลา 18.30 น.

รองคู่เอก

🔴ช็อปเปอร์ ก.สะเภาทอง พิกัด 122 ชั่งได้ 124.2-2.2
🔵ก้องภูสิงห์ เกียรติหมู่9 พิกัด 122 ชั่งได้ 123.7-1.7

คู่เอก

🔴สั่งฟ้า น.อนุวัฒน์ยิม พิกัด 109 ชั่งได้ 109.6-.6
🔵พีระพัฒน์ ดาสะพานใหม่ พิกัด 110 ชั่งได้ 111-1

fever

fever

Leave a Replay