Read more about the article กลมวยแก้ศอก
กลมวยแก้ศอก

กลมวยแก้ศอก

กลพระรามน้าวศรกลมวยไม้นี้ใช้รับศอกที่ขว้างมาจากทิศบน โดยงอขาต่ำลงงอแขนใช้ท่อนแขนยันศอกไว้ แล้วชกสวนด้วยหมัดการฝึก 1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าประชิดตัว ยกศอกคู่ขึ้นกระแทกลงหมายแสกหน้าหรือกระหม่อมฝ้ายรับ2. ฝ่ายรับงอขาก้มหัวลงเล็กน้อยเพื่อชะลอแรงกระแทกยกแขนขวาขึ้นปิดหน้าปะทะใต้ศอกที่กระแทกลงมาพร้อมกับชกสวนออกไปด้วยหมัดตรงซ้ายหมายเหตุ ถ้าฝ้ายรุกใช้แขนซ้ายรุก ฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม กลพระรามหักศรไม้นี้ใช้รับศอกเหวี่ยงในระยะประชิดตัว แล้วบิดแขนให้หักหรือเคล็ดไปการฝึก 1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าศอกเหวี่ยงตัวยขวา การ์ดซ้ายตั้งมั่น2. ฝายรับสืบเท้าขวาเฉียงเข้าประชิดตัว มือซ้ายตะปบจับศอก มือขวาตะปบที่ข้อมือพร้อมกัน จังหวะนี้ป้องกันให้พ้นจากการถูกศอก แล้วใช้มือขวากดลงมือซ้ายที่จับศอกกระแทกขึ้น เพื่อปิดช่วงไหล่ของคู่ต่อสู้ให้เคล็ดหรือหักหมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกศอกด้วยซ้าย ฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม กลพระรามฟาดศรไม้นี้ใช้แก้ศอกเสยขึ้นโดยใช้สันมือสับเข้าที่ข้อพับการฝึก 1. ฝายรุกเดินมวยเข้าชิดตัว งอศอกขวาเสยขึ้นหมายปลายคาง การ์ดซ้ายตั้งให้มั่น2. ฝ่ายรับสืบเท้าก้าวออกหน้าพอให้ระยะพ้นฝ่ามือแล้วสับฝ่ามือลงไปที่ข้อพับฝ้ายรุกหมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกศอกด้วยซ้ายฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม กลพระรามยันศรไม้นี้ใช้ศอกเหวี่ยง…

0 Comments