Read more about the article กลมวยแก้หมัด Ep.2
กลมวยแก้หมัด Ep.2

กลมวยแก้หมัด Ep.2

กลอิเหนาแทงกริชไม้นี้เป็นหลักใช้รับหมัดชกตรง ด้วยการใช้ศอกเข้าคลุกวงในการฝึก1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าชกด้วยหมัดซ้ายบริเวณหน้าฝ่ายรับ2. ฝ่ายรับก้าวเท้าซ้ายทแยงเข้าวงในทิ้งน้ำหนักลงบนเท้าซ้าย ยกแขนขวาขึ้นปัดหมัดให้พ้นตัว มือซ้ายงอศอกขนานกับพื้น เพื่อส่งหมัดกระแทกชายโครงฝ่ายรุกหมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกชกด้วยหมัดขวาฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม กลยอเขาพระสุเมรุไม้นี้ใช้รับหมัดตรงในลักษณะก้มตัวเข้าวงในให้หมัดผ่านหัวไป แล้วต่อยปลายคางด้วยหมัดการฝึก1. ฝ่ายรุกเดินมวยชกหมัดตรงซ้ายเข้าบริเวณหน้าฝ่ายรับ2. ฝ่ายรับรีบก้มหัวลงให้หมัดเฉียดผ่านหัวไปพร้อมกับสืบเท้าขวาไปข้างหน้าเล็กน้อยให้ได้จังหวะหมัดตรงซ้าย แล้วลั่นหมัดซ้ายเข้าสู่ปลายคางฝายรุกทันทีหมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกต่อยหมัดขวาฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม กลตาเถรค้ำผักไม้นี้ใช้ป้องหมัดโดยใช้แขนเปิดขึ้นปัดหมัดที่ชกมาการฝึก1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าชกด้วยหมัดตรงซ้ายบริเวณใบหน้า2. ฝ่ายรับ รีบสลับเท้าซ้ายสืบไปข้างหน้าเข้าไปในวงในของฝ้ายรุก ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าซ้าย พร้อมกับใช้แขนขวาที่งอยกขึ้นบังตรงหน้าปัดกระแทกขึ้น ให้หมัดฝ่ายรุกพันหัวไป มือซ้ายกระแทกหมัดเข้าสู่ปลายคางของฝ่ายรุกหมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกต่อยหมัดขวาฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม #มวยไทย #กลมวยแก้หมัด #ฝากเงินขั้นต่ำ200บาท

0 Comments
Read more about the article กลมวยแก้หมัด Ep.1
กลมวยแก้หมัด Ep.1

กลมวยแก้หมัด Ep.1

กลสลับฟันปลากลมวยไม้นี้เป็นไม้ครูเบื้องตันของการออกวงนอกเพื่อจะได้ใช้อาวุธเข้าไม้อื่นต่อไปการฝึก1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าชกด้วยหมัดตรงซ้ายไปที่ใบหน้าฝ่ายรับ การ์ดขวาตั้งให้มั่น2. ฝ่ายรับก้าวเท้าขวาทแยงเฉียงสืบเข้าไปข้างหน้าทางวงนอก ทิ้งน้ำหนักบนเท้าขวา ใช้แขนซ้ายปัดหมัดเบนให้พ้นใบหน้า มือขวาลั่นหมัดสู่เบ้าตาของฝ่ายรุกหมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกชกด้วยขวาก็ปฏิบัติตรงข้ามให้ฝึกสลับทั้งซ้ายและขวาให้ชำนาญและรวดเร็วจนเป็นสัญชาตญาณ เพราะเป็นหลักเบื้องต้นของการเอาท่าเดินเท้าม้าย่องมาเข้ากับไม้มวยไทยเพื่อจะได้สู่ไม้สูงต่อไป กลปักษาแหวกรังกลมวยไม้นี้เป็นไม้ครูของการเข้าสู่วงใน เพื่อใช้ลูกไม้ต่าง ๆ ต่อไปการฝึก1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าชกด้วยหมัดตรงขวาสู่ใบหน้า มือซ้ายตั้งการ์ดมั่น พร้อมที่จะลั่นหมัดไปทุกเมื่อ2. ฝ่ายรับก้าวเท้าขวาทแยงเฉียงด้านขวาสืบเท้าเข้าหาทางวงใน ทิ้งน้ำหนักตัวบนเท้าขวา ใช้แขนซ้ายปัดหมัดให้พ้นใบหน้าหมัดขวาชกสวนสู่ใบหน้าฝ่ายรุกทันทีหมายเหตุ ถ้าฝ่ายรกชกด้วยหมัดชายฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม กลชวาซัดหอกกลมวยไม้นี้ใช้เป็นหลักสำหรับหลบหมัดตรงออกทางวงนอก แล้วโต้ตอบด้วยศอกการฝึก1. ฝ่ายรุกเดินมวยชกด้วยหมัดซ้ายตรงไปบริเวณหน้าของฝ่ายรับ2. ฝ่ายรับก้าวขวาเฉียงออกวงนอก ทิ้งน้ำหนักตัวลงบน เท้าขวา โดยกลับเข้าหาฝ่ายรุก แขนซ้ายยกขึ้นปัดหมัดฝ่ายรุกให้เบนออกพ้นตัว แขนขวางอเป็นศอกกระแทกเข้าชายโครงฝ่ายรุกหมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกชกด้วยหมัดตรงขวา…

0 Comments