Read more about the article กลมวยแก้เข่า
กลมวยแก้เข่า

กลมวยแก้เข่า

กลพลิกแผ่นดินไม้นี้ใช้แก้เขาที่พุ่งมา โดยเอามือสอดเข้าข้อพับแล้วต่อยหรือผลักให้หงายไปการฝึก 1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าหาพร้อมด้วยพุ่งเข่าขวาสู่เป้าหมายที่ยอดอกของฝ่ายรับมือทั้งสองตั้งการ์ดให้มั่น2. ฝ่ายรับก้าวเท้าขวาทแยงสืบเข้าหา ทิ้งน้ำหนักตัวบนเท้าขวา มือซ้ายสอดเข้าที่ข้อพับของฝ่ายรุก พร้อมชกหรือผลักไปด้วยมือขวาเข้าที่ปลายคางหรือยอดอกหมายเหตุ ถ้าฝ้ายรุกเข่าด้วยซ้ายฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม กลเบนสุมรุไม้นี้รับเข่าโดยถลันเข้าวงใน ใช้ท่อนแขนปัดให้เขาเบนเสียหลักเพื่อจะได้ใช้ศอกกระแทกหน้าฝ้ายรุกการฝึก 1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าโยนเข่าขวา หมายหน้าท้อง การ์ดมือทั้งสองตั้งให้มั่น2. ฝ่ายรับก้าวเท้าขวาทแยงสืบเข้าวงใน พร้อมสะบัดแขนซ้ายปัดเข่าให้เบนออกห่างตัวแล้วพุ่งศอกขวาสู่ใบหน้าฝ้ายรุกทันทีหมายเหตุ ถ้าฝ้ายรุกเข่าด้วยซ้ายฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม กลกังหันต้องลมไม้นี้ใช้แก้เข่าลอยที่พุ่งมาโดยเบี่ยงข้างหลบแล้วยื่นแขนสอดเข้าที่ข้อพับอีกมือผลักเข้าที่หน้าอกให้หมุนหงายหลังหัวฟาดพื้นการฝึก 1. ฝ่ายรุกกระโดดพุ่งเข่าลอยด้วยเข่าขวาสู่ปลายคางหรือยอดอก2. ฝ่ายรับก้าวเท้าซ้ายออกข้าง ยื่นมือขวาออกปัดเข่าให้เบนแล้วสอดเข้าที่ข้อพับมือซ้ายยื่นไปยันที่หน้าอกผลักออก มือขวายกกระแทกขึ้นคู่ต่อสู้จะหมุนเอาหัวฟาดพื้นหมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกเข่าลอยด้วยซ้ายฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้ามข้อควรระวัง เวลาซ้อมอย่าผลักให้หงายเพียงแต่รับ และดันอกไว้เฉยๆ เพราะอันตรายถึงกะโหลกร้าวได้ #มวยไทย #กลมวยแก้เข่า…

0 Comments