Read more about the article มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep7
มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep7

มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep7

สําหรับการชกนั้น ชกกันสลับคู่ เช่น คู่ 1 ชกครบ 1 ยก แล้วก็ลงจากเวที มาให้คู่ 2 ขึ้นไปชกกันเพื่อมิให้คนดูเสียเวลา รอคอย พอครบยกกลงให้คู่แรกขึ้นชกยกที่ 2 หากยังไม่มีการแพ้ชนะกันก็ให้ชกกลับกันเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นแสงตะวัน หลักเกณฑ์และกติกาเบื้องต้นอนุญาตให้ซ้ํากันได้ในเวลาล้ม นักมวยตอนนั้น จึงต้องเรียนรู้วิธีต่อสู้รอบตัวทีเดียวเพราะฟาวล์ไม่มี แม้กระทั่งกัดใบหูก็เคยปรากฏ อีกอย่างหนึ่งสมัยนั้นนักเรียนพลศึกษามีมาก อยากจะขึ้นชกเป็นการแสดงฝีมือ และสอบไล่มวยไทยไปในตัวเสร็จ แต่กลัวเท้าพวกนักมวยต่างจังหวัดจึงตกลงวางหลักกติกาให้มีการใช้ยูยิตสูช่วยด้วย จึงเป็นของธรรมดาที่เราจะเห็นนักมวยต่างจังหวัดซึ่งไม่เคยรู้ยูยิตสูคืออะไร ถูกทุ่มถูกล็อคจนออกปากส่งเสียง ร้องเอ็ดตะโรยอมแพ้ให้ลั่นไป นอกจากบางรายอย่าง ประสิทธิ บุญญารมย์…

0 Comments
Read more about the article มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep6
มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep6

มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep6

การเขียนเรื่องกีฬามวยไทยกําเนิดขึ้นในสมัยใดนั้นเป็นเรื่องสุดวิสัยของการเขียน รายละเอียดของการก่อตั้งกีฬามวยเมืองไทยเป็นเพียงตั้งแต่ยุคสมัยสวนกุหลาบ สมัยพระยา “แม็คนนท์เสนมาจนถึงสมัยเวทีราชดําเนินก็ตกอยู่ในภาวะอันเดียวอย่างที่เราและท่านจะเล่าสู่กันฟังได้เพียงจากความทรงจําบางระยะบางตอนเท่านั้น เพราะว่าความทรงจําของคนเรานั้นมักสั้น เรื่องที่ข้าพเจ้าจะนํามาเล่าสู่กันฟังนี้ก็เสี่ยงต่อการผิดพลาดได้มากทีเดียว ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็พยายามอย่างที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะพยายามทําได้ที่เรียกว่าสนามครั้งนั้นเป็นสนามจริง นายสนามเอาเชือกมากั้นพอเป็นบริเวณเข้า แล้วนักมวยก็คาดเชือกชกกันบนพื้นดิน ใช้จอกหรือกะลาลอยน้ําเป็นมาตรากําหนดเวลาจบครั้งหนึ่ง เรียกว่ายกหนึ่ง การต่อสู้ตามความรู้สึกในขณะนั้นก็เรียกว่าตื่นเต้นดี แต่ถ้าหากให้ชกกันเดี๋ยวนี้ก็คงถูกคนดูโร่หรือให้กรรมการไล่ลงหรือออกจากเวทีแน่ เพราะกว่าจะชกกันแต่ละครั้งนั้นนานจน เมื่อยตา แต่ก็น่าเห็นใจเนื่องจากหมัดที่ใช้ชกคาดด้วยเชือกแทน สวมนวม อย่างไรก็ดีกีฬามวยเริ่มเข้าสู่ระเบียบอย่างจริงจังก็เมื่อ สร้างเวทีขึ้นกลางสนามฟุตบอลสวนกุหลาบ พื้นใช้ไม้กระยาเลย เสื่อลําแพน หรือเสื่อกระจูดปูทับข้างบน มีการนับยกโดยการจับเวลาเป็นนาที มีกรรมการคอยห้าม ครั้งแรกเคยใช้กรรมการ 2 คน คนหนึ่งคอยกันฝ่ายแดง อีกฝ่ายคอยกันฝ่ายน้ําเงิน คนหนึ่งคือพระยานนท์เสน…

0 Comments
Read more about the article มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep5
มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep5

มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep5

5. สมัยปัจจุบัน ได้ทําการแข่งขัน ณ เวทีราชดําเนิน และเวทีลุมพินี้เป็นประจําทุกวันสลับกันไปและยังมีเวทีชั่วคราว เช่น เวทีกองทัพอากาศ เวทีกองทัพเรือ และตามต่างจังหวัดทุกจังหวัดการแข่งขันมีทั้งมวยไทยและมวยสากล ตลอดจนได้จัดส่งให้ นักมวยต่างประเทศเข้ามาแข่งขันและจัดส่งนักมวยไทยไปแข่งขัน ณ ต่างประเทศในปัจจุบัน มวยไทยเป็นกีฬาที่เก่าที่สุดของเรา และเป็นที่นิยมของ ประชาชนทุกชั้นทุกสมัยในชั้นต้นการแข่งขันมวยไทยไม่ได้มีกติกา เป็นลายลักษณ์อักษร นายสนามต้องชี้แจงให้นักมวยคู่แข่งขันทราบ ถึงหลักเกณฑ์ในการแข่งขันนั้น ๆ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อใช้กันมากขึ้นก็กลายเป็นจารีตประเพณี ซึ่งใช้เป็นหลักสําหรับการ แข่งขันสืบมา พ.ศ. 2455 ม.จ.วิบูลย์ สวัสดิ์วงศ์…

0 Comments
Read more about the article มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep4
มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep4

มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep4

ในสมัยอยุธยาตอนปลายมวยไทยก็มีการฝึกฝนกันตาม สํานักฝึกต่าง ๆ และมีการฝึกกันอย่างกว้างขวางจนถึงสมัยกรุงเทพฯ ก็มีเวทีมวยที่จัดให้มีการแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน เช่น เวที สวนเจ้าเชษฐ์และเวทีสวนกุหลาบ ซึ่งการชกในสมัยนี้ก็ยังมีการ คาดเชือกกันอยู่จนในตอนหลังนวมได้เข้ามาแพร่หลายในไทย การชกกันในสมัยหลัง ๆ จึงได้สวมนวมชกกัน แต่การชกก็ยัง เหมือนเดิม คือยังใช้การถีบ เตะ ชก ศอก เข่า อยู่เช่นเดิม ดังที่ เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ หลักเกณฑ์ในการจัดการแข่งขัน และกรรมการผู้ชี้ขาด ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ขึ้นไปหาหลักฐานไม่ได้ แต่พอจะจับเค้าโครง เรื่องนี้ได้ในสมัยรัชกาลที่…

0 Comments