Read more about the article ประวัติมวยไทยสมัครเล่น
ประวัติมวยไทยสมัครเล่น

ประวัติมวยไทยสมัครเล่น

จากการที่มวยไทยอาชีพมีการแข่งขันกันในเวทีต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น เวทีมวยราชดำเนิน เวทีมวยลุมพินี เวทีมวยสำโรง เวทีมวยสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี ฯลฯ มีการแข่งขันกันเกือบทุกวัน ทำให้มีนักมวยที่ยึดอาชีพนี้มากขึ้น แต่การแข่งขันตามเวทีเหล่านั้นเป็นมวยไทยอาชีพ การชกที่เป็นศิลปะมวยไทยจริง ๆ มีให้เห็นกันน้อยมาก ส่วนใหญ่จะใช้เข่า หรือใช้เตะ เป็นอาวุธหลักและมีการใช้กำลังเข้ากอดปล้ำกัน ทำให้การต่อสู้ปราศจากศิลปะจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อ "ชนะ" เท่านั้น มิได้คำนึงถึงสิ่งอื่นใดเพราะ"ธุรกิจ" เข้ามาครอบงำถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป ศิลปะมวยไทยอันเป็นศิลปะประจำชาติไทยอาจสูญหายได้จึงมีบุคคลที่คลุกคลีใน วงการมวยไทยไม่ต้องการจะให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะประจำชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป บุคคลกลุ่มนี้ประกอบด้วย นายบุญยืน สุวรรณธาดา…

0 Comments