Read more about the article “สุดแล้วเพื่อน” คำพูด มวยเพื่อนรักใส่กันสุดจริงๆ 10 Fight 10
“สุดแล้วเพื่อน” คำพูด มวยเพื่อนรักใส่กันสุดจริงๆ 10 Fight 10

“สุดแล้วเพื่อน” คำพูด มวยเพื่อนรักใส่กันสุดจริงๆ 10 Fight 10

10 Fight 10 จัดเต็ม 3 ยก ระหว่าง ใส่กันจนครบสามยก ชนะคะแนน แบบเป็นเอกฉันท์ ด้วยเพื่อนรักคู่นี้รูปร่าง ต่างกันมาก ฮั่น อิสริยะ 76.3 สูงกว่าหนักกว่า ชิน ชินวุฒ 62.4 ถึง 10 กก. ฮั่นลดไม่ทันทีมแบล็ค จึงเสีย 1 คะแนน ให้ทีมไวท์ ตั้งแต่ก่อนขึ้นชก หลังจากชั่งน้ำหนักเป็นไปตามกฎกติกาเกิน1.3 กก.…

0 Comments