Read more about the article อนาคตมวยไทย ในโอลิมปิก 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น
อนาคตมวยไทย ในโอลิมปิก 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น

อนาคตมวยไทย ในโอลิมปิก 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ประธานพัฒนาเทคนิคทีมกำปั้นไทย สมชาย พูลสวัสดิ์ “บิ๊กชาย” ได้พูดถึงอนาคตของนักมวยไทยในโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่นว่า ตอนนี้ได้สบายใจเกี่ยวกับการคัดเลือกหานักชกไปแข่ง เนื่องจากมีไอโอซีเข้ามาดูแลเรื่องจัดการกรรมการเรื่องนี้ บิ๊กชายคาดว่า ทีมนักชกไทยชาย-หญิง จากโควตาคัดเลือกแบ่งเป็นมวยชาย 8 รุ่น หญิง 5 รุ่น รวมนักมวยชายและหยิงที่ได้สิทธิ์แข่งทั้งหมด 286 คน ซึ่งการคัดเลือกนักชกไทยจะมีการชกคัดเลือกสองครั้งมี 22 โควตา มวยหญิง 5 รุ่น มีโควตา 22 คนเช่นกัน ด้วยการที่มี…

0 Comments