Read more about the article ลักษณะการยิงประตูแบบต่างๆ
ufafeversport ลักษณะการยิงประตูแบบต่างๆ

ลักษณะการยิงประตูแบบต่างๆ

การยิงประตูถือว่าเป็นการสิ้นสุดของการทำเกมส์รุกที่ดี แต่คงเป็นไปไม่ได้ว่าการยิงทุกครั้งจะเป็นประตูทุกลูก เพราะก็มีปัจจัยหลายอย่างมาเป็นอุปสรรคในการยิงประตู คนที่ยิงจึงต้องเลือกเทคนิคหรือทักษะต่างๆเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และลักษณะต่างๆของการยิงประตูเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ลักษณะของการยิงประตูถ้าไม่รวมการยิงจุดโทษและการโหม่งทำประตูแล้ว จะแบ่งคร่าวๆได้ดังนี้ - ยิงลูดเลียด คือการยิงขณะที่ลูกบอลกลิ้งอยู่กับพื้น การยิงลักษณะนี้ถือว่าเป็นการยิงที่ง่ายที่สุดเพราะเราสามารถวางเท้าได้ง่ายและบังคับทิศทางได้ดีกว่าลักษณะอื่นๆ หลักสำคัญของการยิงลักษณะนี้คือ เท้าหลักต้องอยู่เสมอหรือเลยลูกบอลนิดหน่อย ขณะที่เท้าที่เตะสัมผัสกับบอล เตะบริเวณกลางลูกบอล เตะด้วยความแรงที่เราสามารถบังคับทิศทางได้ดีที่สุด และส่งแรงตามทิศทางที่แตะ follow through - ยิงลูก Volley หรือลูกที่ลอยอยู่กลางอากาศ เป็นเทคนิคการยิงที่ค่อนข้างยากเพราะนอกจากเราจะกะระยะ ของความสูงของบอลแล้วเราต้องกะระยะ ช่วงเวลาที่บอลพุ่งเข้ามาด้วย หลักสำคัญขอองการยิงลักษณะนี้คือ การรักษาสมดุลและจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย และการกะระยะทั้ง 2 แกน…

0 Comments