Read more about the article การดูและและป้องกันโรคในฟาร์มไก่
การดูและและป้องกันโรคในฟาร์มไก่

การดูและและป้องกันโรคในฟาร์มไก่

เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้แก่ลูกไก่ในฟาร์มไก่ชน ควรหยอดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลให้แก่ลูกไก่ที่แข็งแรงตัวละหนึ่งหยด โดยหยอดเข้าทางจมูก แต่ถ้าลูกไก่ที่ยังไม่แข็งแรง ไม่ควรหยอดวัคซีนดังกล่าวเพราะลูกไก่อาจตายได้ ระยะนี้ยังไม่ควรปลูกฝีเพื่อป้องกันโรคฝีดาษให้กับลูกไก่ เพราะลูกไก่ยังไม่มีภูมิต้านทานพอ ควรระวังไม่ให้ยุงกัดลูกไก่เพราะยุงเป็นพาหนะนําเชื้อฝีดาษมาให้กับลูกไก่ การเลี้ยงลูกไก่ในระยะสัปดาห์แรกนี้จะต้องหมั่นดูแลบ่อยๆระวังอย่าให้ขาดอาหารและน้ำ การให้อาหารควรให้ทีละน้อย แต่ให้บ่อยเพื่อให้อาหารมีรสและกลิ่นชวนกินอยู่เสมอ ถ้าพบว่าอาหารมีกลิ่นไม่ดี ควรนําภาชนะที่ใส่อาหารไปทําความสะอาด แล้วใส่อาหารใหม่แทน ควรสังเกตลูกไก่อยู่อย่างสบายหรือไม่ถ้าอุณหภูมิภายในเครื่องกกพอเหมาะ ลูกไก่จะนอนอย่างสบายแต่ถ้าอากาศภายในเครื่องกกร้อนหรือหนาวเกินไปลูกไก่จะแสดงอาการให้ เห็นการจัดอุณหภูมิภายในเครื่องกก ถ้าใช้เทอร์โมมิเตอร์ประกอบกับความชํานาญ สังเกตความเป็นอยู่ของลูกไก่จะทําให้ผู้เลี้ยงจัดอุณหภูมิได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ควรหมั่นดูแลความสะอาดรังกกและกรงอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้สกปรก เนื่องจากว่าถ้าหากฟาร์มไก่ชนนั้นสกปรกไม่สะอาดเป็นไป มาตรฐานของการเลี้ยงไก่ ลูกไก่ที่อยู่ในฟาร์มก็จะมีสิทธิ์ได้รับเชื้อโรคต่างๆ อาจจะทําให้ลูกไก่อดตายในที่สุดและยิ่งเป็นในสัตว์ปีกด้วยแล้วเชื้อโรคสามารถแพร่พันธุ์ไปได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ฟาร์มเอกชนนั้น สามารถที่จะถูกปิดไปโดยปริยายเนื่องจากคําประกาศของกระทรวงสาธารณสุข #ไก่ชน #การดูและและป้องกันโรคในฟาร์มไก่ #ฝากเงินขั้นต่ำ100บาท

0 Comments