กติกาวอลเลย์บอลเล่มแรกของโลก

กติกาวอลเลย์บอลเล่มแรกของโลก

กติกาวอลเลย์บอลเล่มแรกของโลกมีชื่อว่า Sponding Blue Cover Valleyball Blue Book
ในปี ค.ศ. 1928 ได้มีการจัดตั้งสมาคมวอลเลย์บอลแห่ง ชาติอเมริกา หรือ USVBA (The United State
Volleyball Association) ได้มีการประชุมและเปลี่ยนแปลงกติกาวอลเลย์บอล วัตถุประสงค์
เพื่อตั้งกฎเกณฑ์กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับชาติขึ้น
มีประธาน สมาคมคนแรกคือ ดอกเตอร์จอร์จ เจ ฟิสเชอร์ (Dr. George J. Fischer) ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการช่วยเผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอล
เป็นอย่างมากจนได้สมญานามว่า “บิดาแห่งวอลเลย์บอล” โดย ฟิสเชอร์ได้จัดให้มีผู้นํากีฬาวอลเลย์บอลไปจัดเป็นโครงการนันทนาการตามค่ายพักแรม ตามบ้าน และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จนกีฬา วอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่มีคนนิยมเล่นกันอย่างกว้างขวาง

กีฬาวอลเลย์บอลได้มีการแข่งขันในกีฬาระดับโลกครั้งแรก คือ The World Championship Meets 1st ในปี 1949 ที่เมือง Prague ประเทศ Czechoslovakia
ในปี 1958 เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดให้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลขึ้น
ปี 1959 ในกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ณ เมือง Terino ประเทศอิตาลี
ปี 1959 ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ
ในปี ค.ศ. 1964 วอลเลย์บอลได้รับการบรรจุเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
แค และในปี ค.ศ. 1965 ได้มีการแข่งขันวอลเลย์บอล World Cup ครั้งที่ 1 ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์สมาพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างชาติตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เรียกว่า Paris Headquartered International Volleybal Federation หรือ INBF จัดตั้งในปี ค.ศ. 1947 และหลัง
จากนั้นก็ได้มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกันอย่างกว้างขวาง และ นับเป็นกีฬานันทนาการที่นิยมเป็นอันดับ3 ของโลก

#วอลเล่ย์ #วอลเลย์บอล #กติกาวอลเลย์บอล #แทงมวย

fever

fever

Leave a Replay