กติกาวอลเลย์บอลเล่มแรกของโลก

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
กติกาวอลเลย์บอลเล่มแรกของโลก

กติกาวอลเลย์บอลเล่มแรกของโลกมีชื่อว่า Sponding Blue Cover Valleyball Blue Book
ในปี ค.ศ. 1928 ได้มีการจัดตั้งสมาคมวอลเลย์บอลแห่ง ชาติอเมริกา หรือ USVBA (The United State
Volleyball Association) ได้มีการประชุมและเปลี่ยนแปลงกติกาวอลเลย์บอล วัตถุประสงค์
เพื่อตั้งกฎเกณฑ์กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับชาติขึ้น
มีประธาน สมาคมคนแรกคือ ดอกเตอร์จอร์จ เจ ฟิสเชอร์ (Dr. George J. Fischer) ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการช่วยเผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอล
เป็นอย่างมากจนได้สมญานามว่า “บิดาแห่งวอลเลย์บอล” โดย ฟิสเชอร์ได้จัดให้มีผู้นํากีฬาวอลเลย์บอลไปจัดเป็นโครงการนันทนาการตามค่ายพักแรม ตามบ้าน และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จนกีฬา วอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่มีคนนิยมเล่นกันอย่างกว้างขวาง

กีฬาวอลเลย์บอลได้มีการแข่งขันในกีฬาระดับโลกครั้งแรก คือ The World Championship Meets 1st ในปี 1949 ที่เมือง Prague ประเทศ Czechoslovakia
ในปี 1958 เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดให้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลขึ้น
ปี 1959 ในกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ณ เมือง Terino ประเทศอิตาลี
ปี 1959 ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ
ในปี ค.ศ. 1964 วอลเลย์บอลได้รับการบรรจุเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
แค และในปี ค.ศ. 1965 ได้มีการแข่งขันวอลเลย์บอล World Cup ครั้งที่ 1 ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์สมาพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างชาติตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เรียกว่า Paris Headquartered International Volleybal Federation หรือ INBF จัดตั้งในปี ค.ศ. 1947 และหลัง
จากนั้นก็ได้มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกันอย่างกว้างขวาง และ นับเป็นกีฬานันทนาการที่นิยมเป็นอันดับ3 ของโลก

#วอลเล่ย์ #วอลเลย์บอล #กติกาวอลเลย์บอล #แทงมวย

fever

fever

Leave a Replay

Close Menu